REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Notă introductivă

În această notă de informare, Asociația pentru Prevenirea și Controlul Infecțiilor (APCI) vă explică modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și în care ne asigurăm că aceste date sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.
APCI și partenerii noștrii luăm foarte în serios respectul față de datele dumneavoastră. Conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și bunele practici în domeniu, precum și asigurarea unui climat de transparență, siguranță și încredere pentru dumneavoastră reprezintă o prioritate pentru noi. APCI cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului www.APCI.RO, membri si potențiali sau foști membrii).
Această notă conţine informaţii importante. Aşadar, vă încurajăm să acordaţi timpul necesar pentru a o citi în întregime şi cu atenţie. Conţinutul acestei note de informare este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislaţia. Vom face tot posibilul pentru a vă facilita exercitarea acestora.

Datele noastre de contact:
Asociația pentru Prevenirea și Controlul Infecțiilor
CIF: 40702390
Adresa: Str. Grigore Moisil, Nr. 12, Cluj Napoca
Email: [email protected]


2. Categoriile de date personale prelucrate

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră sau rezultate în urma prestării serviciilor și includ următoarele categorii de date:

Date personale și detalii de plată, cum ar fi: nume, prenume, cetățenie/naționalitate, semnătură, imagine,adresă de domiciliu/reședință; număr de telefon; adresă de email, adresă de facturare, numărul contului bancar sau al cardului bancar/cont IBAN, numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră dacă altcineva a efectuat plata unei facturi în numele și pentru dumneavoastră), data de la care cardul bancar este valabil, data expirării cardului bancar.
APCI apreciază interesul pe care îl manifestați față de asociație și serviciile noastre prin accesarea site-ului sau a paginilor noastre de socializare. Această informare se aplică tuturor datelor personale pe care APCI le colectează când vizitați site-ul nostru.
Pentru a vă oferi o experiență virtuală de calitate, APCI poate solicita și/sau colecta informații de la dumneavoastră în mod voluntar când:

(1) solicitați înscriere în asociație, completând formularul de pe site
(2) solicitați informații sau trimiteți comentarii prin formularul de contact
(3) completați chestionare/evaluări online
(4) doriți să primiți newsletter
(5) participați la evenimente, concursuri
(6) ne trimiteți CV-ul online
(7) exprimați opinii şi viziuni (pot include date sensibile), cum ar fi: orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau orice opinii şi viziuni pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice.

Informațiile solicitate pot include anumite date personale, fără însă a se limita la:

✓ nume și prenumele dumneavoastră
✓ adresa de email și/sau număr de telefon
✓ vârsta și ocupația dumneavoastră
✓ adresa de contact

La inițiativa dumneavoastră, puteți atașa fisiere cu informații pe care le considerați relevante.

Este posibil ca prin intermediul terților (Google Analytics, MailChimp, Facebook, Angvlar Forms, etc.) să colectăm date personale prin module cookie sau tehnici similare, inclusiv, dar fără a se limita la:

✓ adresa IP
✓ ID-ul dvs. de cookie
✓ navigatorul dvs. de internet
✓ locația dvs.
✓ paginile web pe care le accesați pe site-ul nostru
✓ anunţurile pe care le-ai vizualizat sau pe care a-ți dat clic

Datele sunt colectate automat și nu pot fi utilizate în scopul identificării unui utilizator sau a computerului utilizat.

APCI culege informațiile personale pe care le puneți la dispoziție pe site. Noi vom folosi informațiile pe care le-ați furnizat prin intermediul canalelor noastre de social media pentru a vă trimite materiale publicitare și de promovare, inclusiv informații despre conferințe, concursuri, noi caracteristici și îmbunătățiri aduse site-ului plus alte evenimente de interes. Alte informații care vă pot fi aduse la cunoștință sunt cele din sfera de activitate desfășurată de partenerii și colaboratorii noștrii.


3. Temeiurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal (altele decât datele medicale)

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a putea procesa înscrierea dumneavoastră în asociație la cererea dumneavoastră (încheierea și/sau executarea unui contract).
În ceea ce privește comunicările noastre de marketing, prelucrăm datele dumneavoastră pe baza consimțământului la prelucrare pentru acest scop specific.
Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre de arhivare, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice, la cerere, anumite informaţii sau a altor obligaţii legale.


4. Scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Comunicări de marketing. Comunicarea cu dumneavoastră prin orice mijloace (de exemplu, email, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri), poştă, mesaje transmise pe platformele de socializare sau în persoană) noutăţi privind activitățile asociației și a membrilor săi, abonare la newsletter sau furnizarea altor informații care v-ar putea interesa.
APCI prelucrează datele colectate prin intermediul site-ului pentru diferite scopuri. Utilizatorii completează voluntar urmatoarele formulare:
Trimiterea CV-ului online: Site-ul nostru permite trimiterea de CV-uri online. Informațiile colectate vor fi folosite exclusiv în scopul evaluării datelor trimise de candidați pentru locul de muncă selectat și pentru acordarea unor burse de cercetare, după caz.
Newsletter: Prin intermediul newsletter-ului trimitem cu o anumită frecvență informații revelante din domeniul de activitate al asociației. Colectăm în acest sens adresa dumneavostră de email care este utilizată doar în acest scop.
Formular de contact: Vom folosi numai informațiile personale (nume, adresă de email) conținute în e-mailul dumneavoastră pentru a vă răspunde unei solicitări specifice sau comentariilor dumneavoastră din email.
Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale. Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la arhivare, ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune.
Gestiunea financiară. Eliberarea facturilor şi a chitanţelor dupa caz către dumneavoastră; primirea plăţilor de la dumneavoastră inclusiv înregistrarea plăților efectuate de altă persoană în numele dumneavoastră; finanțarea, participarea, accesarea granturilor de cercetare și educație, după caz, precum și alocarea unor burse sau susținerea participării la evenimente specifice; restituirea unor sume de bani către dumneavoastră; elaborarea de rapoarte financiare/ operaţionale, a rapoartelor de activitate şi emiterea situaţiilor financiare.
Sondaje. Realizarea de sondaje şi adresarea de întrebări către dumneavoastră cu scopul de a obţine opinia dumneavoastră cu privire la activitățile noastre.


5. Posibili destinatari ai datelor cu caracter personal colectate de la dumneavoastră

Ca regulă, nu divulgăm datele dumneavoastră către alte companii, organizații sau persoane din orice țară (inclusiv România).
În anumite situații, este însă posibil să divulgăm datele dumneavoastră către alte persoane posibile categorii de destinatari fiind:
Autorități publice din România – la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă.
Contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesionali externi ai noștri care sunt obligați prin lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.
Persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru APCI, în diverse domenii, prestând anumite servicii în beneficiul APCI (de exemplu, servicii de plată, servicii de arhivare sau distrugere de documente etc.).
Orice persoană, agenție sau instanță relevantă din România sau din alt stat – în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.
Partenerii noștri, cu care ne aflăm în relații contractuale – furnizori de servicii de marketing, bănci. Pentru a îmbunătății activitatilor APCI folosim module cookies sau tehnici similare, iar datele sunt colectate de către terți precum Google Analytics, Angvlar Forms, Mail Chimp, etc. Datele înregistrate nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii activităților APCI.
Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura că aceasta a încheiat un act scris cu noi prin care își asumă, printre alte obligații pe care legislația protecției datelor cu caracter personal le prevede, obligațiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil și de a (ii) implementa efectiv măsuri pentru protejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal. Ne vom asigura, de asemenea, că actul scris dintre noi și persoana împuternicită prevede pentru aceasta cel puțin toate celelalte obligații pe care le prevede legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
Nu în ultimul rând, precizăm faptul că APCI depune toate eforturile necesare și rezonabile pentru respectarea dispozițiilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personale, precum și pentru asigurarea unui nivel de securitate adecvat pentru protejarea acestor date prin implementarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate și revizuirea periodică a acestora.


6. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În cadrul scopurilor legate de activitatea desfășurată de APCI, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate conform principiilor de proporționalitate și necesitate, și în orice caz până la atingerea scopurilor în care au fost prelucrate. Totodată, ele vor fi stocate pe o perioadă limitată de timp într-un loc sigur şi în conformitate cu condiţiile şi prevederile legale, astfel:
Datele legate de plăți/facturare vor fi stocate pe o perioadă de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea.
Prelucrarea datelor în scop de marketing va avea loc pe durata perioadei de membru în APCI, precum și după încetarea acesteia, pentru cel mult o perioadă de 3 ani. În situația în care persoana vizată își retrage consimțământul de marketing direct, datele sale nu vor mai fi prelucrate în acest scop, din momentul retragerii consimțământului. Datele postate cu acordul persoanei vizate pe site-ul APCI sau pe pagina sa de Facebook/alt social media se vor stoca pe o durata de 3 ani, conform acordului persoanei vizate.
De asemenea, datele persoanei vizate pot fi prelucrate și pe durata existenței unei obligații legale pentru păstrarea datelor dumneavoastră, respectiv pe durata de existență a unui alt temei justificativ legal, în conformitate cu exigențele art. 5 din Regulamentul General UE privind protecția datelor.


7. Drepturile persoanelor vizate

Tratăm drepturile pe care le aveţi în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră cu maximă seriozitate. Vom continua să luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că acestea sunt respectate.
Pe scurt, drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

– Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a obţine accesul la datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveţi, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.
– Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
– Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
– Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
– Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.
– Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
– Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.
– Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când vă prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această notă de informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să folosiţi oricând doriţi detaliile de contact prezentate mai sus.
Vom încerca să răspundem cât mai prompt şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor dumneavoastră şi să facilităm exercitarea drepturilor dumneavoastră. De asemenea, dacă ați vizitat site-ul APCI.RO sau ați completat formularele de pe site-ul nostru, puteți în orice moment să aflați ce informații personale avem stocate și să solicitați eliminarea acestora din baza de date.
Solicitarea dumneavoastră va fi analizată şi vi se va răspunde în termen de 30 zile de la primirea solicitării de către companie, conform Regulamentului General UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE.